Biografia Germanes Màrtirs

<h4>Fidela Oller</h4><h5>(Banyoles 1869 - Xeresa 1936)</h5>

Fidela Oller

(Banyoles 1869 - Xeresa 1936)

Natural de Banyoles (Girona), nasqué el dia 11 de setembre de 1869. Quant va sentir la crida del Senyor als 17 anys, ingressà a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

Després de la primera professió l’any 1892, lliurà el seu servei en diversos hospitals, on tingué cura dels malalts amb molt amor i dedicació.

Fou superiora en diverses ocasions i l’any 1927, amb un grup de Germanes, fundà la comunitat de Gandia (València). Pel seu do de consell i de proximitat i, per la seva vida de pietat, prudència i senzillesa, fou un exemple per tothom.

Perseguida com a religiosa i superiora, fou arrestada i martiritzada pels milicians, en el camí de Xeresa (València) el 30 d’agost de 1936, La seva vida fou una preparació contínua i, davant la crida urgent del Senyor, la mare Fidela va respondre amb heroisme als 67 anys d’edat.

<h4>Josefa Monrabal</h4><h5>(Gandía 1901 - Xeresa 1936)</h5>

Josefa Monrabal

(Gandía 1901 - Xeresa 1936)

Nascuda a Gandia (València) el dia 3 de juliol de 1901. Fou una jove pietosa i caritativa amb les seves companyes i amb els pobres. Des de petita, sentí el desig de consagrar-se al Senyor, però circumstàncies familiars ho impediren.

L’any 1929, ingressà a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona. Professà l’any 1931, i el 1934, va fer la professió perpètua. Fou destinada a la comunitat de Vila-real (Castelló de la Plana) per tenir cura dels malalts als quals servia amb molt amor i dedicació.

Per a la germana Josefa, tot tenia un gran valor; vivia lliurada al Senyor i deia: M’agradaria ser màrtir, oferir la meva vida per la conversió dels pecadors si aquesta és la voluntat de Déu.

Expulsada amb violència de la comunitat l’any 1936, cercà refugi a casa del seu germà a Gandia. Allà fou arrestada i conduïda al martiri juntament amb la mare Fidela. El Senyor la cridà a oferir el suprem sacrifici d’amor als 35 anys d’edat.

<h4>Facunda Margenat</h4><h5>(Girona 1876 - Barcelona 1936)</h5>

Facunda Margenat

(Girona 1876 - Barcelona 1936)

Nascuda a Girona el dia 6 de setembre de 1876. L’any 1894, ingressà a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, on professà el 1896, a l’edat de 20 anys. Passà per diverses comunitats, sempre al servei dels malalts. Fou una Germana exemplar, plena d’amor i compassió envers els malalts, al servei dels quals dedicà la seva vida fins a l’heroisme.

Durant la persecució religiosa de 1936, vivia a Barcelona i, veient el desordre que regnava, deia a les Germanes: Desitjo donar la vida per la conversió d’aquests que persegueixen Déu i l’Església.

En ser expulsada la comunitat, la germana Facunda va romandre refugiada amb la família del malalt que assistia. Fou denunciada per la portera de l’edifici, i allà l’anaren a buscar per conduir-la al martiri, que s’esdevingué la nit del 26 al 27 d’agost. El Senyor la considerà preparada per trobar-se definitivament amb Ell, mentre el servia en la persona del malalt. Tenia 60 anys d´edat