Carta de benvinguda

CARTA DEL BISBE DE GIRONA ✠ MONS. FRANCESC PARDO I ARTIGAS

Beatificació de les Germanes Fidela, Josefa i Facunda de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.


El Sant Pare Francesc ha concedit celebrar en la nostra ciutat de Girona la Beatificació d'aquestes Germanes màrtirs en Xeresa i Barcelona, durant la persecució de 1936. Concretament el dia 5 de setembre d'aquest any 2015, dissabte, en la nostra Catedral, a les 11 del matí. Aquest esdeveniment ens omple de goig i de gratitud. La celebració serà presidida per sa Eminència el Cardenal Àngelo Amato, prefecte de la congregació de la causa dels sants.

Com a bisbe d'aquesta Església de Girona en la qual naixeren i foren batejades les Germanes Fidela i Facunda, i en la qual naixé, visqué i fundà Maria Gay l'Institut de Religioses de Sant Josep, dono gràcies a Déu i us convido a viure junts l'acció de gràcies per la vida, vocació, professió religiosa i testimoni d'aquestes germanes precisament en aquest any en el que celebrem i agraïm el do de la Vida Consagrada per a l'Església i la societat.

La beatificació de les germanes significa per a nosaltres:

  • La urgència d'ésser testimonis de Jesucrist i de la seva proposta de Salvació en tot moment i molt especialment en les dificultats.
  • La comunió amb totes les Esglésies i els seus membres que avui sofreixen persecució i martiri a causa de la seva fe cristiana.
  • Valorar la missió que la Institució de les germanes de Sant Josep ha realitzat i realitza amb els malalts "alleujant-los el dolor i sembrant la pau en els seus cors" a Europa, Llatino Amèrica i Àfrica.

Sigueu tots benvinguts a Girona.

Girona, juny de 2015.

✠ Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.