Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona fou fundat a Girona (Espanya) per Maria Gay Tibau, natural de Llagostera (Girona) l’any 1813. El 1850, després de morir la seva mare, es trasllada a Girona on coneix a la família del Sr. Amerio Ros, metge cirurgià, i viu amb ells durant 20 anys.
Moguda per la compassió davant l’abandonament dels malalts de Girona, impulsada per l’Esperit, es va sentir cridada a viure d’una manera radical el seguiment de Jesús que mostra la seva misericòrdia envers els malalts. Va començar, amb la seva companya Carme Esteve Andoca, a vetllar malalts a domicili de forma associada el 29 de juny de 1870; així neix l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.
Déu suscità en la nostra Mare Fundadora un carisma per a l’Església en la cura dels malalts. Com ella, l’Institut continua avui aquest tret peculiar de la vida de Crist que passà fent el bé i guarint els malalts (Fets 10, 37).
La pràctica de la caritat portada a terme per les primeres Germanes va fer que el Bisbe de Girona, Mons. Constantí Bonet i Zanuy, els concedís un Reglament Provisional el 12 de juliol de 1872. Des de llavors l’Institut té Sant Josep com a patró i protector.
L’Institut va obtenir l’aprovació diocesana temporal el 19 de març de 1885 i la definitiva el 19 de març de 1911. Rebré l’aprovació pontifícia de les Constitucions, amb el "Decretum Laudis"
La caritat de les Germanes amb els malalts era notòria a Girona. El 1879 la vila de la Bisbal sol·licita germanes per a la cura dels malalts. El 1880 la junta de l’Hospital de Banyoles manifesta una idèntica intenció. Per semblants motius s’estableixen les Germanes a Lloret de Mar el 1881 i a Torroella de Montgrí el 1882.
La missió apostòlica de l’Institut consisteix en l’exercici de la caritat envers els malalts, transparentant l’amor misericordiós de Déu, prestant-los assistència corporal i espiritual. Les Germanes exerceixen aquesta caritat veient en els malalts a Jesucrist, alleujant el dolor i sembrant la pau en els seus cors, procurant la seva salvació eterna amb els mitjans que estan al seu abast. A imitació de la Mare Fundadora, es dediquen, especialment, als qui arriben a la fi dels seus dies, acompanyant-los en el moment suprem de la vida, comptant sempre amb l’especial intercessió de Sant Josep.
A l’assistir als malalts, procurem que arribin a descobrir a Crist a través de la nostra conducta i el nostre tracte inspirat en la caritat. Exercim l’apostolat amb els malalts en clíniques, geriàtrics, centres de salut i col·legis.
En les residències d’ancians de l’Institut s’ofereix assistència mèdica i sanitària a tots els residents de forma contínua tant a nivell diagnòstic com terapèutic i preventiu, amb caràcter permanent. Es promociona la salut per a millorar la qualitat de vida mitjançant un pla d’actuació individualitzat, que valora les necessitats de cadascun dels residents, estudia, avalua i decideix les accions concretes a realitzar. Els residents gaudeixen d’activitats socioculturals diverses i d’assistència religiosa permanent, portada a terme per l’equip de pastoral del Centre.
Pel que fa al nostre apostolat a l’Àfrica, intentem ajudar els més desfavorits per fer un món més just i solidari, essent plataformes d’evangelització allí on ens trobem amb gestos concrets de tendresa, bondat i proximitat. Procurem que els nens de famílies sense recursos puguin estudiar, guarim els presoners, prevenim la transmissió de la infecció de la Sida de mare a fill. Per a tot això ens ajudem amb els recursos dels nostres centres i amb els donatius procedents d’organismes i persones particulars, col·laborant, així, en la construcció d’un món més just. En l’actualitat un nombre considerable de germanes africanes estan atenent els llocs de salut i l’escola maternal de Rubare, on actualment s’atén a 130 nens.
El nostre Institut ha anat creixent i estenent-se. En aquests moments ens trobem en tretze països, on realitzem l’apostolat portant amor a tots els cors. Ens trobem a:

 • Europa:
 • Espanya
 • Itàlia
 • França
 • Llatinoamèrica:
 • Colòmbia
 • Veneçuela
 • Perú
 • Argentina
 • Equador
 • Mèxic
 • Àfrica:
 • Guinea Equatorial
 • Camerun
 • Ruanda
 • República Democràtica del Congo

Para conocer más sobre el Instituto de Religiosas de San José de Gerona le invitamos a visitar la página web institucional del mismo: http://www.irsjg.org/