Mare Fundadora - MARIA GAY TIBAU

Bicentenari del naixement de MARÍA GAY TIBAU

"Servidora i Vetlladora"


Per parlar de María Gay i Tibau, abans hem de dirigir-nos al vertader protagonista de la historia. Sense Ell, res del què podem dir avui aquí tindria el suficient sentit com per arrancar del cor una lloança o una pregària d'agraïment pel do de la vida, pel do dels nostres fundadors, pel do de cadascú de nosaltres.

Sens dubte ens hem d'adreçar a Déu nostre Senyor. Ell és la font de tot. Ell és el principi i origen de tot i de tots nosaltres.

A la Història de la Salvació veiem com contínuament com el Senyor vetlla per al seu poble i ... veu la seva opressió, escolta el seu clam... coneix el seus sofriments i sempre baixa a alliberar-lo (cfr. Ex3  7-10) enviant i confiant aquesta missió a homes i dones que Ell atrau amb forts lligams d'intimitat: JO SERÉ AMB TU. 

Es així com, en la seva infinita providència i amb un estil molt personal... El Pare etern  a principis de segle XIX va començar a preparar l'escenari per dialogar amb María Gay sobre el clam i els sofriments dels ciutadans de Girona i va encomanar-li la missió que, al cap i a la fi, sempre es la mateixa: ALLIBERAR...

Així doncs... és des d'aquí, des d´ aquesta providència, que os presentem a la serventa de Déu avui ja VENERABLE MARIA GAY I TIBAU: "Servidora i Vetlladora".